22.04.2017 15:19

Dziewczyny dosta?y kolejn? propozycj? pracy. W fantastycznym towarzystwie sp?dzili?my wieczór pomagaj?c dziewczynom pozowa? z modelkami i rekwizytami. Przy okazji my te? za?apali?my si? na rodzinne zdj?cie, kto by nie chcia? takiego do rodzinnego albumu?

Filmowe granie w lutym

01.03.2017 10:14

Nie pró?nujemy, dziewczyny dosta?y powa?ny filmowy anga?, a efekty b?dzie mo?na podziwia? na srebrnym ekranie jeszcze w tym roku. Póki co, nie mog? zdradza? szczegó?ów, powiem tylko, ?e kilka mro?nych dni i nocy sp?dzili?my w przepi?knym miejscu w Masywie ?l??y, a takich wspomnie? nie zabierze nam nikt. Kolejny raz mog?am si? przekona? jakie wspania?e s? nasze suczki i jak? zgran? rodzin? tworzymy. Wypatrujcie wilczaków w kinach!!!

25.01.2017 23:04

Zaczynamy sezon wystawowy. Obie dziewczyny pokaza?y si? w Lubinie, s?dzia pani Ma?gorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska, która doceni?a doskona?? kondycj? dziewczynek. Lila (Gran Rosa Amiga) doskona?a, 1, CWC w klasie otwartej. Kalinka (K-Lee Vornja) doskona?a, Zwyci?zca Weteran, Najlepszy Weteran w Rasie i Best in Show Weteranów 4 lokata (s?dzia: Viva Maria Soleckyj-Szpunar)!!!!

CACIB Wroc?aw 2016

21.11.2016 13:58

Rzadko bywamy ju? na wystawach. Nie bardzo mamy po co, Kalinka sko?czy Championat Weteranów jak si? ofutrzy po dzieciach, Lilka wystaw nie lubi. Tymbardziej nigdzie daleko na wystaw? nie pojedziemy dlatego zg?osi?am obie suczki do Wroc?awia, w ko?cu mamy wystaw? na miejscu. Najpierw Lilka (Gran Rosa Amiga) ku mojemu zaskoczeniu wygra?a klas? otwart?, potem zdoby?a CACIB, nast?pnie tytu? Najlepszej Doros?ej Suki a? w ko?cu tak?e Zwyci?stwo Rasy BOB!!! Chyba jeszcze nigdy Lilka nie wystawi?a si? tak pi?knie. Cudownie by?o patrze? na ni? i widzie? jak chce co? ze mn? porobi?, a skoro jeste?my na wystawie to wystawmy si? pi?knie :)

Wilczaki i fryz? Czemu nie!

05.10.2016 23:36

Nie nudzimy si?. Pozna?y?my fantastycznie zakr?conych ludzi na fantastycznej, cho? w strugach deszczu, sesji fotograficznej. By?a to sesja prywatna ale pozwolono mi udost?pni? kilka zdj??. Bohaterami by?a kobieta, ko? i nasze Wilczaki. Dziewczyny spisa?y si? na medal, ja by?am z nich kolejny raz dumna i ch?tnie powtórzy?abym tak? przygod?!

W roli zaklinaczki fenomenalna Katarzyna Jasi?ska, w roli fotografa fantastyczna Ma?gorzata Kuriata.

« starsze

 
-O nas- -Aktualno?ci- -Historia CzW- -Wzorzec- -Nasze suki- -Nasze psy- -Treningi- -Plany- -Mioty- -Linki- -Kontakt-