K-LEE VORNJA z Peronówki


Rasa: Czechosłowacki Wilczak
Urodzona: 11.01.2008
Bonitacja: As E1 F2 Og R1 Xv54,8 Xf 106 P3/62
Tytuły: J.Ch.PL, Ch.PL, Ch.Hr, Ch.Cz, Ch.Ua, Ch.Ro, Ch.Vdh, Int. C.I.B., Int. C.I.E.
Egzaminy: OB 0, SVP 1, TPM-s, ZOP, BH